Kategorija: Župa sv. Ilije

Više o župi svetog Ilije u Turiću

Župa Turić je osnovana 1968. godine, a do tada je bila u sastavu, franjevačke župe Tramošnica. Godine 1971. izgrađena je prekrasna crkva koja zajedno sa župnim stanom i okolnim parkom čini najljepši dio centra sela. Glavni graditelj crkve bio je mještanin Jakov Lučić, samouki zidar, uz pomoć župljana u radu i u novcu, a priloge za gradnju davali su i drugi u brojnim akcijama solidarnosti koje su uvijek bile uobičajene u našem kraju. Zanimljivo je napomenuti da su fizičke poslove oko gradnje i dobrovoljno sudjelovanje u gradnji (što se iskazivalo u nadnicama) vrlo često odrađivale žene, npr. nosile su beton u tragačama (na rukama) prilikom betoniranja stropa crkve, jer su brojni muževi radili po Zapadnoj Europi, Hrvatskoj i BiH. To su bili npr. poslovi nošenja betona u tragačama (ručno) po skeli npr. na krov crkve.
Zaštitnik župe je sveti Ilija, pa se svake godine na Ilino 20. srpnja održava patron župe u Turiću.

Župnici župe Turić od 1968. -.2007.

vlč. Mijo Nikolić 1968. – 1974. (iz Borovice, Kraljeva Sutjeska)
vlč. Mijo Josipović 1975. – 1976. (iz Tramošnice)
vlč. Pero Anić 1977. – 1978. (iz Krepšića, pokojni)
vlč. Vlado Borić 1979. – 2013. (iz Sarajeva)
vlč. Pero Brkić 2013.- (iz Hrvatske Tišine kod Bosanskog Šamca))

Osnutak župe svetog Ilije Proroka u Turiću

Crkva sv. IlijeOdlukom vrhbosanskog nadbiskupa Smiljana Čekade od 1968. u Turiću osnovana je nova katolička župa povjerena svjetovnim svećenicima, koje narod obično naziva “petrovci.” U sastav nove župe bila su uključena sela Vodica, Staro Selo, Brđani, Bukvik i dio Liporasca. Župa je uzela za svoga zaštitnika ili patrona svetog lliju proroka.

Prvi župnik bio je vlč. Mijo Nikolić, od 1968. do 1975. godine, koji je uz pomoć župljana i drugih priloga sagradio lijepu, modemu crkvu s visokim zvonikom. U međuvremenu je sagrađen i župni stan, uređeno je crkveno dvorište, koje je oplemenjeno zasadima. Djelo župnika Nikolića dalje su nastavili njegovi nasljednici vlč. Mijo Josipović, Pero Anić, a naročito vlč. Vlado Borić koji je župu preuzeo 1978. i na dužnosti župnika ostao do danas.

Turic.hr © 2014 Frontier Theme