Katolički tjednik o spomendanu mučeništva fra Lovre Milanovića

Katolički tjednik iz Sarajeva u broju od 7. rujna 2013. donosi vijest i prilog o misi, procesiji, i o sjećanju na pogibiju fra Lovre Milanovića u selu Turić 1807. godine. Prilog pročitajte na ovoj poveznici. Na obilježavanju toga važnoga datuma (koje je bilo 7. rujna 2013. godine), ugrađenog u sjećanje naših ljudi, našega sela i župe, bio je uzoriti kardinal Vinko Puljić, koji je i prevodio misno slavje i procesiju. U obraćanju kardinal Puljić pozvao je i bodrio vjernike da se ne boje prihvatiti žrtvu, jer samo je žrtva zalog vječnoga života u Nebu.

Sutradan 8. rujna misu je služio domaći župnik vlč. Pero Brkić, koji je u nadahnutoj propivijedi naglasio da roditelji svoju djecu trebaju odgajati tako da kroz život prihvaćaju teški život, teški rad na domaćoj zemlji, i teški put čestitosti i poštenja, a ne lagani put koji zavarava i slabi čovjeka. Tako će roditelji svojoj djeci učiniti najveće dobro i najbolje ih pripremiti za budućnost.

Nadalje je vlč. Pero naglasio – kako u životu vjernik mora u sustavu vrijednosti na prvome mjestu imati Boga, i samo se njemu smije i treba klanjati, po cijenu svake žrtve, kako je činio i mučenik fra Lovro. Fra Lovro je ubijen jer nije sišao s konja u znak pokornosti Muji Arnautu, naoružanom čuvaru begovih imanja, a to nije mogao jer je nosio pričest i bolesničko pomazanje bolesniku u Dubravama. Ako je Bog u našim životima na prvome mjestu, prije svega i iznad svega, imat ćemo snagu prihvatiti svaku žrtvu, a i snagu kojom ćemo moći oprostiti svaku nepravdu, kako je učinio i mučenik fra Lovro. Preko prihvaćanja žrtve i križa zaslužit ćemo i vječni život u Nebu.

Ažurirano 8. listopada 2014 — 10:17
Turic.hr © 2014 Frontier Theme